Åsane Fotball Damer

Trener og lagleder instruks

Trener og lagleder instruks
INSTRUKS FOR TRENERE OG LAGLEDERE
 For at lagene i Åsane Fotball Damer (ÅFD) skal fungere godt, er det helt nødvendig at arbeidsoppgavene som her er listet opp, blir utført. Dette er både ÅFD og det enkelte lag tjent med. Noen punkter er viktigere enn andre og noen oppgaver kan være noe ulik for de forskjellige aldersgrupper.
 Generelt:
Delta på lagledermøter i regi av ÅFD, og holde kontakt med oppmann for klassen.
Arrangere minst to spillermøter pr. sesong (viktig med åpne linjer spiller/trener).
Gi spillere og foreldre info gjennom skriv og møter (innhente info, ikke forvent at all info kommer til deg).
Velge ut dugnadskoordinator blant foreldregruppen.
Levere med komplett navneliste/ fødselsdata til ansvarlig for medlemsregister. (gi info om jenter som slutter eller nye som begynner).
Får et lag henvendelse om nye spillere som laget føler det ikke har plass til, ta straks kontakt med oppmann for den klassen spilleren hører innunder for om mulig finne lag med ledig plass.
Levere ut og samle inn loddbøker og motivere alle til å selge ut boken!  Loddsalg er å anse som en del av klubbens dugnadsaktivitet og som en del av kontingenten.
Gjennomføre sosiale tiltak i spillergruppen.
Ta tak i evt. konflikter som måtte oppstå, samt prøve og finne gode løsninger.  Orientere og involvere sportslig leder.
Være behjelpelig med å fylle ut skadeskjema i de tilfeller dette er påkrevd. Fotball Damer dekker første konsultasjon ved legebesøk - mot fremvisning av kvittering!
Sammen med trener/spillere og foreldre å finne turneringer/cuper laget skal delta i - og melde på laget.
Klubben dekker gjennom kontigenten følgende cuper for lagene:  Barnefotball:  Åsane Cup, BKK Jente Cup, Fotballfestival. Ungdomsfotball: Åsane Cup, BKK Jente Cup og Fotballfestival.
Være med å gjennomføre tiltak i regi av ÅFD (dugnader etc).
 
Utstyr:
Sammen med trenere å finne en arbeidsfordeling med hensyn til utstyr.
Kvittere ut draktsett før sesongstart - levere inn etter sesongslutt. Notere hvem som har hvilket draktnummer.
Få inn drakt og bukse av spillere som slutter, eller har lånt drakt for en enkelt kamp.
Merke baller og kjegler med lags-navn.
Alltid å vite hvor mange baller en har med på trening og til kamp.
Påse at nødvendig utstyr er i medisinskrinet.
 
Kamper:
Informere spillere og foreldre om terminliste i god tid.
Lage eventuelt kjøreliste for bortekamper.
Hente klippekort til ferger og broer,og levere disse tilbake umiddelbart etter bruk. Dekkes for inntil fem biler pr kamp. (bompengeringen dekkes ikke) Arild Johannesen har bom / fergekort.
Ved hjemmekamper se til at banen er oppmerket i god tid før kampstart. Rolland: nøkkel til kritt henger i dommergarderoben, kritt i Rollandshallen.(nede mot banen)
Ringe til oppsatt dommer noen dager før kamp for å få bekreftet at denne kommer.
Dersom det ikke er oppsatt dommer, må en sørge for at det blir en kampleder.
Sørge for at mål(som ikke skal brukes) eller andre gjenstander som er plassert for tett opptil banen blir fjernet før kampstart, slik at ikke spillere skader seg.
Ønske dommer og motstander velkommen og vise dem til garderober.
Fylle ut dommerkort og signere etter kampslutt. Holde orden på evtuelle gule/røde kort.
Kontrollere dommerregning og betale dommer (ha alltid hundre- og femtilapper samt mynt).
Ringe inn kampresultatet på grønt nr: 800 33 488 - krets 12.
Dersom kamper må flyttes, må dette gjøres i henhold til regelverket. Selv om det er bortelaget som ønsker kampen flyttet, er det hjemmelaget som har informasjonplikt overfor dommer, banemann og krets. Finn nytt kamptidspunkt i samarbeid med anleggsansvarlig. 
Nyborg 16.5.01 oppdatert 28.08.08

E-post: post@aafd.no
Kontonummer: 3632.54.81174
Organisasjonsnummer: 982 607 833
Kontoradresse: Åsane Senter 58, Vestlandshallen, 5116 Ulset

Attraktiv - Engasjert - Inkluderende

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift