Åsane Fotball Damer

Fakta

Fakta
Åsane Fotball Damer, forkortet ÅFD, er en del av Åsane Allianseidrettslag (ÅIL) som i tillegg består av Åsane Fotball (ÅF, A-laget herrer), Åsane Fotball Gutter, Åsane Håndball, Åsane Turn, Åsane SeaHawks (amerikansk fotball) og Åsane Allidrett. Gruppene i alliansen er egne juridiske enheter med selvstendige styrer og økonomi.

ÅFD nøkkeldata 2015:

 • Antall aktive spillere: 340
 • Antall aktive trenere og ledere: 60
 • Antall lag i serien
  • Barn 7-12 år: 6
  • Ungdom 13-9 år: 4
  • U-lag 4. div. kvinner
  • A-lag 1. div. kvinner
 • Sportslige bragder
  • Opprykk 1.div. kvinner 2012
  • Vinner Norway Cup J19 2012
 • Treningsarenaer
  • Myrdal gress
  • Myrdal kunstgress 1 og 2
  • Rolland
  • Vestlandshallen
 • Klubbkontor
  • Vestlandshallen
 • Kontonummer: 3632.54.81174
 • Organisasjonsnummer: 982 607 833
 • Adresse: Åsane Senter 58, Vestlandshallen 5116 Ulset
 • E-post: post@aafd.no

Om Åsanealliansen

Åsane Il ble stiftet 4.nov 1971 og omorganisert til Allianse Il i 1997. Åsane Allianse Idrettslag består av 8 lag med tils. Ca. 2000 aktive utøvere innen fotball,turn,håndball,amerikansk fotball og allidrett. Lagene er egne juridiske enheter. Medlemmene i lagene er også medlem i Allianseidrettslaget. Allianseidrettslaget har driftsansvaret for baner, Åsanehallen og klubbhuset. Alliansen tar initiativ til oppgaver som skal koordineres mellom lagene, representerer lagene i idrettspolitiske saker og koordinerer miljø- og kulturtiltak i idrettslagets nedslagsfelt.

E-post: post@aafd.no
Kontonummer: 3632.54.81174
Organisasjonsnummer: 982 607 833
Kontoradresse: Åsane Senter 58, Vestlandshallen, 5116 Ulset

Attraktiv - Engasjert - Inkluderende

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift