Åsane Fotball Damer

Klubbutstyr

Klubbutstyr
Regler for materiell og utstyr i Åsane Fotball Damer
Generelt
Alle lag i Åsane Fotball Damer (heretter ÅFD) spiller i oransje overdeler, sort shorts og oransje strømper. Det er lagleders /treners ansvar å påse at kun godkjent drakt benyttes i tilknytning til kamp. Klubben holder drakter og shorts. Nystartede lag utstyres også med ett sett strømper. Spillere får lov så langt lar seg gjøre å velge den størrelsen de ønsker på spillertrøyen, men det må tas hensyn til at spillertrøyer skal holde i to - tre år fremover. I helt spesielle tilfeller vil det være muligheter for at en spiller får ny drakt før perioden utløper. Vi tilbyr årlig supplering av ett par kampstrømper til redusert pris. Det kreves en egenandel på kr 40,-. Trener /lagleder er ansvarlig for innkreving av egenandel som kan være innbetalt før utlevering. Klubben ønsker å ivareta en felles identitet.
Dersom lagene går til samlet innkjøp av presentasjons-/overtrekksdrakter eller treningsutstyr, skal kun gjeldende klubbkolleksjon benyttes og anskaffes gjennom ÅFD’s offisielle utstyrsleverandør Adidas / Sport1 Åsane. Fellesbestillinger koordineres via utstyrsansvarlig (e-post: utstyr@aafd.no). Trenere og lagledere kan utstyres med trenerjakke og/eller overtrekksdrakt med klubbens logo etter å ha vært i klubben i ett år. Nevnte bekledning skal benyttes i forbindelse med kamper og cuper. 
Reklame
Spillertrøyer
Lagene har selv ikke anledning til å trykke på verken reklame eller annet på spilletrøyene uten godkjenning av styret ved klubbens leder. Spillertrøyene med tilhørende reklameplass er klubbens eiendom, men lagene kan beholde sponsorinntekter på inntil kr. 5000/sponsor til lagets sportslige aktivitet. All omsetning skal registreres via lagets bankkonto eller klubbens bankkonto.

Klubbkolleksjon
Dersom klubben går til anskaffelse av overtrekksdrakter eller andre produkter i ÅFDs offisielle klubbkolleksjon, har lagene selv ikke under noen omstendigheter anledning til å trykke på verken reklame eller annet på spilletrøyene.

Dersom lagene selv går til anskaffelse av overtrekksdrakter eller andre produkter, og disse finansieres helt eller delvis med reklame, skal dette godkjennes og koordineres av klubbens styre for å ivareta forholdet til klubbens samarbeidspartnere. Bestillinger skal gjøres via materialforvalter og utstyrsleverandør skal fakturere klubben. Kun produkter fra ÅFD’s offisielle klubbkolleksjon kan anskaffes.

Brudd på gjeldende retningslinjer for trykking medfører erstatningsansvar.

Spillershorts
Det åpnes for at lagene kan selge reklame på spillershortsene. Laget beholder 75% av sponsorinntektene. Det kan ikke benyttes reklame på shortsen som kommer i konflikt med klubbens samarbeidspartnere. Reklamen kan plasseres foran på shortsen. (jf beskrivelse av sponsorfelt på drakt/shorts)
Det er klubbens sponsoransvarlig som skal undertegne sponsoravtale på vegne av klubben og det er ÅFD som sender faktura til sponsor.
Ansvar
Lagledere og trenere er ansvarlig for alt utlevert utstyr. Dette innebærer følgende:

Til enhver tid å ha oversikt over utlevert utstyr som er utlevert til den enkelte spiller. Få utstyr i retur fra spillere som slutter Forestå opptelling og kontroll av alt utlevert ustyr på forespørsel. Returnere alt utlevert utstyr til materiellansvarlig i forbindelse med fornying eller utskifting.

Det skal kvitteres for alt mottatt utstyr.

Skjema ÅFD M-01 som angir oversikt over det utstyret som laget disponerer og hva som er utlevert til de enkelte spillerne skal fylles ut og returneres klubben etter sesongslutt.

Lag som unnlater å fylle ut skjema innen angitt frist vil ikke få supplert utstyret.

Skjema ÅFD M-02 Materiell – behovsmelding skal fylles ut og leveres inn i forbindelse med trener/lagledermøte ved sesongslutt.
Standardutrustning 5’er og 7’er lag
 • 15 drakter
 • 15 kortbukser
 • 15 par strømper for nystartede lag
 •   1 keeperdrakt (overdel og hansker)
 • 10 baller (en ball pr spiller)
 •   1 inneball (dersom behov)
 • 10 markeringsvester
 •   1 dommerfløyte
 •   1 ballpumpe
 •   5 kjegler
 •   5 kinahatter
 •   1 medisinskrin med utstyr 
     5 isposer 
     5 taperuller 
     1 bomull 
     1 pyricept 
     1 plaster 
     1 øyeskyllevann
Ved overgang fra 7er lag til 11er lag skal alt ustyr innleveres (revideres). Dette skjer etter avtale med materiellansvarlig i perioden nov-feb i første 11er sesong. Utrustning for nye 11er lag utleveres så snart laget er organisert. Drakter utleveres førs i forbindelse med turneringer/sesongstart.
Standardutrustning til 11er lagene
 •  19 drakter
 • 19 kortbukser 
 • 19 par strømper til nystartede lag 
 •   1 til 2 keeperdrakter (overdel, hansker)
 • 20 baller (en pr spiller)
 •   2 ballnett
 • 12 markeringsvester
 •   1 dommerfløyte
 •   1 ballpumpe
 • 15 kjegler
 • 20 kinahatter
 •   1 kapteinsbind
 •   1 medisinskrin med utstyr 
   5 isposer 
       5 taperuller 
       1 isspray 
       1 bomull 
       1 pyricept 
       1 plaster 
       1 øyeskyllevann
Supplering av utstyr skjer etter avtale med materiellansvarlig. Uttak av nytt utstyr skjer normalt kun ved at ustyret er utslitt/skadet utstyr returneres. Dette gjelder:
 • Draktsett (overdel)
 •  Keeperdrakt
 •  Markeringsvester
 •  Baller
 •  Ballpumpe
 •  Ballnett
 •  Overtrekksdrakter og trenerjakker til lagleder og trener

  Unntaket er
 • Supplering til medisinskrin
 • Behov for utstyr som følge av større antall spillere enn forutsatt i standardutrustning.
Innlevering av utstyr
Alt utstyr, med unntak av strømper og shorts, skal leveres inn til når lagene får fra klassene:
 • Minijenter – til lillejenter
 • Lillejenter til småjenter
 • Småjenter til jenter
Beskrivelse av reklamefelt på drakter.
Felt angitt med nr 4 kan disponeres av det enkelte lag. Jf punkt reklame.

Opprettet: 2001. Oppdatert : 15.3.2017 Med forbehold om endringer.

E-post: post@aafd.no
Kontonummer: 3632.54.81174
Organisasjonsnummer: 982 607 833
Kontoradresse: Åsane Senter 58, Vestlandshallen, 5116 Ulset

Attraktiv - Engasjert - Inkluderende

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift